معرفی ورکشاپ ها و کارگاه های آموزشی تیک مد

 

تیک مد در نظر دارد به زودی طی ورکشاپ و کارگاه های آموزشی میهمان شما کاربران باشد.

منتظر برگزاری ورکشاپ و کارگاه های آموزشی در زمینه های پزشکی بهداشت و سلامت باشید. این کارگاه ها فرصت مناسبی برای به روز رسانی اطلاعات شما در زمینه های مختلف می باشد.