گاز کیلویی سروش

۳۶,۵۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

گاز غیراستریل طبی نرمین – 8

۳۸,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

پدالکلی نیوساد NEWSAD – بسته بندی 100عددی

۱۷,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

ماسک سه لایه کش دار – بسته بندی 50 عددی

۱۵,۵۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

رول ملحفه سفید تخت معاینه – 60

۱۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

رابط سرنگ به سرنگ استریل

۳,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان